RomeroFil

Remero Fil - 50 de ani de traditie

Firma noastră a fost înfiinţata ca secţie de reparaţii a termocentralei Brazi, o data cu construcţia acesteia, din anul 1961.

În anul 1982, conform decretului Consiliului de Stat 92/1982, secţia devine întreprindere de sine stătătoare sub numele de Brigada Complexa de Antrepriza Constructii-Montaj si Reparaţii Uzine Electrice, având zona de desfăşurare a activităţii in termocentralele : Brazi, Doicesti, Giurgiu, Halanga, si altele.

După anul 1990, prin privatizare devine REMERO FIL SA.

În toata aceasta perioada, de peste 40 de ani de la înfiinţare si pana in prezent, colectivul nostru de specialişti a asigurat in întregime activitatea de întreţinere, intervenţie pentru lichidări si preveniri de avarii, 24 de ore din 24 (inclusiv in zilele nelucrătoare), cu răspuns rapid in max. 2 ore de la solicitarea telefonica sau scrisa si a tuturor lucrărilor de reparaţii a agregatelor energetice din termocentralele din Romania.

În prezent, conform legii133/1999, firma noastră este încadrata in categoria întreprinderilor mici si mijlocii.

Începând cu anul 1990 SC REMERO FIL SA a dezvoltat o activitate susţinuta in cadrul SC PETROTEL LUKOIL (având in permanenta o organizare de şantier pe teritoriul Secţie CET), OMV-PETROM, S.C KREMSMUELLER si altii. De-a lungul acestor ani am executat lucrări de montaj „de la zero”, reparaţii capitale, reparaţii curente, întreţinere si intervenţii la toate echipamentele energetice.

În ultimii ani SC REMERO FIL SA a executat pentru OMV PETROM lucrări de reparaţii si confecţii la: instalatii turbogeneratoare cu gaze, conducte, recipiente, armaturi, motoare electrice cu puterea pana la 10MW, transformatoare pana la 240 MVA, instalaţii electrice de înalta si joasa tensiune, staţii si reţele electrice de 6kV, 35kV, 110kV, 220kV, cauciucări conducte si rezervoare.