TERMENI ŞI CONDIŢII GDPR

Condiţii Generale pentru utilizarea site-ului remero.ro

 

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

Prin accesarea acestui site web şi/sau a oricărei pagini a acestuia sunteţi de acord cu aceste condiţii de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni şi condiţii de utilizare, nu accesaţi acest site.

 

DESCRIEREA SERVICIILOR

Siteul nostru vă pune la dispoziţie informaţiile din acest site web în scop informativ general şi nu garantează de exactitatea lor la un moment dat, deşi se va încerca pe cât posibil ca la publicarea lor pe site toate informaţiile să fie exacte.

 

INTRODUCERE

Prezentele Condiţii Generale definesc condiţiile de utilizare a site-ului remero.ro de către potenţialii vizitatori sau clienţi. Accesând şi navigând pe acest site, acceptaţi termenii de utilizare descrişi în continuare.

 

DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITE-ULUI

SC REMERO FIL SA. (denumită în continuare REMERO FIL), nu va transfera titlul de proprietate asupra aplicaţiilor software.

REMERO FIL deţine drepturi complete şi depline asupra titlului de proprietate şi prin aceasta toate drepturile de autor şi cele brevetate. Nu aveţi dreptul să redistribuiţi, vindeţi, decompilaţi, dezasamblaţi aplicaţia software într-o formă perceptibilă de către oameni.

Toate informaţiile, produsele sau aplicaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea REMERO FIL, care îsi rezervă dreptul de a modifica conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nici o informare prealabilă.

Întregul conţinut al site-ului remero.ro este protejat prin legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de REMERO FIL. Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului în orice scop fără confirmarea scrisă din partea REMERO FIL.

Accesul şi utilizarea paginii remero.ro sunt gratuite şi au scopul de a veni în ajutorul utilizatorilor pentru a găsi informaţiile necesare în cel mai uşor şi rapid mod posibil, conform cerinţelor fiecăruia.

Informaţiile prezente pe remero.ro sunt de interes general şi sunt puse la dispoziţia utilizatorilor în mod gratuit. Prin termenul „utilizator” al acestei pagini se înţelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina. Puteţi copia şi tipări conţinutul paginii remero.ro pentru folosinţa dumneavoastră personală, fără intenţii comerciale. În orice alte situaţii, conţinutul remero.ro nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat fără consimţământul explicit al reprezentanţilor remero.ro.

 

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Conţinutul informaţiilor se referă la descrierea într-un anumit grad de detaliere a activităţilor, produselor şi serviciilor REMERO FIL. REMERO FIL nu va acorda nici o garanţie referitoare la:

  • evitarea utilizării anevoioase sau întreruperii în utilizare a site-ului;
  • neafectarea în sens negativ a altor sisteme prin utilizarea site-ului;
  • inexistenţa pe site-ul pus la dispoziţie a viruşilor sau alte componente care ar putea dăuna utilizatorilor.

Astfel, REMERO FIL nu poate fi responsabilă pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului sau.
Toate informaţiile prezentate pe site cu privire la produsele remero.ro, preţuri, informaţii, campanii şi promoţii de marketing, aspecte tehnice, sunt prezentate cu titlu informativ. Nimic din conţinutul site-ului remero.ro nu poate constitui o ofertă fermă de a contracta şi nu poate angaja răspunderea Amigio în lipsa unor acorduri ulterioare.

Conţinutul paginii web remero.ro, a informaţiilor şi a altor materiale prezentate de Comunitatea remero.ro nu reprezintă o consultaţie juridică în sensul Legii nr. 51/1995.

GDPR este un set de reguli bazat pe principii complexe, care este deschis la interpretare şi conţine, de asemenea, numeroase domenii în care statele membre sunt invitate să intervină. În prezent există foarte puţine îndruări cu privire la implementarea GDPR şi este posibil ca Autorităţile de Supraveghere să aibă puncte de vedere diferite faţă de cele exprimate în acest Şablon. În ciuda eforturilor noastre de a oferi cele mai bune servicii, nu putem anticipa cu exactitate modul în care Autoritatea de Supraveghere sau instanţele de judecată vor interpreta Regulamentul.

remero.ro nu face nicio declaraţie, promisiune sau garanţie cu privire la exactitatea, exhaustivitatea sau caracterul adecvat al prezentului conţinut, al îndrumărilor şi a consultanţei, nu îşi asumă nicio obligaţie de rezultat sau diligenţă faţă de nicio persoană, exclud în mod expres şi neagă răspunderea pentru orice cost, pierdere sau daunele suferite ca urmare a utilizării conţinutului.

 

OBIECTIVUL CONŢINUTULUI SITE-ULUI

Obiectivul conţinutului site-ului este de a transmite informaţii actualizate şi exacte.

REMERO FIL nu poate garanta că prezentele pagini nu conţin erori, şi asigură că va depune toate diligenţele pentru realizarea unei informări corecte şi remedierea eventualelor erori.

Orice persoană care doreşte să-şi procure unul din serviciile sau produsele prezentate în site este rugată să contacteze REMERO FIL prin unul din mijloacele afişate în pagina de Contact a site-ului, pentru a se informa atât asupra disponibilităţii serviciului sau produsului în cauza cât şi asupra condiţiilor contractuale, tarifelor şi informaţiilor tehnice sau de altă natură.

 

INFORMAŢII PERSONALE

Când prin intermediul prezentului site vă sunt solicitate informaţii, aceasta are ca scop identificarea dumneavoastră sau posibilitatea de a vă contacta. Acest lucru este cu atât mai necesar în cazul folosirii aplicaţiilor disponibile pe site.

Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail, modul în care sunt utilizate sau intenţionează să fie utilizate produsele şi/sau serviciile REMERO FIL, dar poate include şi alte informaţii aflate în strânsă legătura cu utilizarea serviciilor şi/sau produselor solicitate.

Cu scopul de a răspunde mai bine nevoilor şi întrebărilor utilizatorilor site-ului, informaţiile solicitate prin intermediul acestui site vor face obiectul unei stocări şi prelucrări electronice.

 

LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Prezentul site poate conţine legături sau trimiteri către alte site-uri considerate de REMERO FIL utile în legătură cu conţinutul site-ului sau şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături sau trimiteri se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

REMERO FIL nu poate garanta/controla actualitatea/exactitatea informaţiilor prezente pe site-urile unor terţi, la care se face trimitere de pe site-ul sau.

 

INFORMAŢIILE OFERITE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI

Orice persoană care vizitează site-ul remero.ro şi care oferă date sau informaţii cu caracter personal prin intermediul acestui site îşi manifestă acordul în mod expres şi neechivoc pentru următoarele: prelucrarea acestor date şi informaţii personale de către REMERO FIL; transmiterii de materiale promoţionale specifice operaţiunilor de marketing direct; soluţionarea de către REMERO FIL a cererilor, întrebărilor şi reclamaţiilor adresate (a se vedea pagina Contact din site); alte activităţi întreprinse de REMERO FIL şi permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea destinatarului.

REMERO FIL va păstra confidenţialitatea acestor informaţii.

Utilizarea în continuare a acestui site constituie acordul expres şi neechivoc al dumneavoastră în conformitate cu prevederile legii 677/2001 şi directivelor GDPR pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea site-ului şi la protecţia utilizării vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul secţiunii Contact din site.