RomeroFil

Certificari

 • Certificat AEROQ Nr. 029 Sistemul de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001:2008, EN ISO 9001:2008
 • Certificat AEROQ Nr. 494 M Sistemul de Management de Mediu conform SR EN ISO 14001:2005, EN ISO 14001:2004
 • Certificat AEROQ Nr. 275 S Sistemul de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale conform SR OHSAS 18001:2008/ BS OHSAS 18001:2007
 • Autorizatie ISCIR montare, reparare cazane de abur cu parametrii maximi: Pmax=230 bar, Dmax=500t/h, Tmax=570°C si apa fierbinte cu parametrii maximi: Pmax=25 bar, Qmax=100Gcal/h
 • Autorizatie ISCIR montare, reparare recipiente metalice stabile sub presiune cu parametrii: Pmax=100 bar, Vmax=100 m³, minus 40°C≤ T ≤ 500°C, fluide grupa 1 si 2
 • Autorizatie ISCIR montare, reparare conducte de abur si apa fierbinte sub presiune cu parametrii: Pmax = 200 bar, Dnmax = 1200 mm, Tmax = 500°C
 • Autorizatie ISCIR reparare la macarale deplasabile pe cai de rulare cu sina de rulare avand Sn=200t
 • Autorizatie ISCIR reparare, reglare si verificare la deschidere-inchidere supape de siguranta cu parametrii maximi: Dn=200 mm, Pn = 200 bar.
 • Autorizatie ISCIR in domeniul RT(γ) - examinari cu radiatii penetrante, specialitatea gama
 • Autorizatie ISCIR in domeniul UT(g) - masuratori de grosimi cu ultrasunete
 • Autorizatie ISCIR in domeniul UT(s)-Examinari cu ultrasunete la suduri
 • Autorizatie ISCIR in domeniul PT - Examinari cu lichide penetrante
 • Autorizatie ISCIR RSVTI pentru activitati ce intra sub incidenta ISCIR
 • Autorizatie ANRGN pentru executie, verificare si revizie a instalatiilor de utilizare a gazelor naturale care functioneaza in regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bar, tip EDI
 • Atestat ANRE de tip A pentru incercari de echipamente si instalatii electrice si de tip E2 pentru executare de statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor
 • Atestat INSEMEX privind capacitatea realizarii de activitati de montaj, reparatii si mentenanta instalatii din arii potential explozive GANEx.Q.2009.(25).12.0865
 • Autorizatie MAI Insp. Gen. pt Situatii de Urgenta pentru efectuarea lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera
 • Autorizatie CNCAN pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear - transport surse radioactive si instalatii radiologice, in cadrul laboratorului de control nedistructiv gamma
 • Autorizatie CNCAN pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear - detinere surse radioactive si instalatii radiologice, in cadrul laboratorului de control nedistructiv gamma
 • Autorizatie CNCAN pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear - utilizare surse radioactive si instalatii radiologice, in cadrul laboratorului de control nedistructiv gamma